Landskap

Middeltemperatur i januar er -3,1 grader, mens i juni +16,6 grader. Nedbør i januar er gjennomsnittlig 85mm, mens 79mm for juni. Solskinnstimer (for Stavern) er 49 for januar og 265 for juli. Vindretninger er sørvest om sommeren, og nord/nord-øst om vinteren.

Sjø og vassdrag

Larvik by har en unik beliggenhet med nær kontakt til vann på tre kanter:

  • Numedalslågen i øst, som er en av landets beste lakseelver. Det næringsrike vannet gir gunstige vekstforhold for våtmarksvegetasjon, sjødyr/fisk og fugleliv.
  • Farrisvannet og Farriselva i vest. Farrisvannet med fallene rundt Farriselva har gitt vasskraft og energi til uvikling av industrianleggene i Hammerdalen. Farrisvannet er idag drikkevannskilde for store deler av Vestfold.
  • Larviksfjorden knytter Larvik til havet, og gir grunnlag for både sjøfart, fiske, og handel.
Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved