Hospitalet

Hospitalet, eller “Laurvigs Hospital” som det orginalt het, er en av byens monumentale bygninger fra grevetiden.

Hospitalet

Hospitalet

Hospitalet ligger like øst for Larvik kirke på Tollerodden, og er en fredet, hvitkalket murbygning fra midten av 1700-tallet. Den har et uminskjennelig preg av gammel dansk bygningskunst, og består i alt av tre fløyer hvorav midtfløyen vender ut mot fjorden.

Bygningen ble anlagt som hjem for grevskapets fattiglemmer i 1757-60, og den erstattet da et mindre fattighus i tømmer som grev Ferdinand Anton Danneskjold Laurvig hadde latt bygge. På dørene i Hospitalet finner man initialene til de to stifterne av bygningen, som regnes som dronning Anne Sophie og grev Ferdinand Anton Dannskjold Laurvig. Det fortelles ofte om at det skal ha gått en hemmelig underjordisk gang mellom Hospitalet og Herregården, men dette er hittil ikke blitt påvist.

De to første tiårene på 1800-tallet rommet bygningen skolelokaler, en borgerskole for bedrestilte barn og en “grevlig friskole” for fattigbarn. Under krigen i 1807-14 tjente Hospitalet som sykehus, mens det fra midt på 1800-tallet opptok kun kvinnelige lemmer av den årsak at “af nærliggende Grunde er ønskelig at der kun findes et Kjøn i Hospitalet”. Hospitalet ble også deretter kjent som “Frøkenhospitalet”. I dag eies eies bygningen av en stiftelse under kommunen, og hele bygningen er innredet med trygdeleiligheter.

For mer informasjon om Laurvig Hospital anbefaler vi “I grevens tid : Sykdom og legevesen :Laurvigs hospital. 5” skrevet av Asbjørn Bakken, som du kan finne på Larvik bibliotek.

 

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved