Geografi

Larvik utgjør et knutepunkt for flere viktige trafikklinjer i Sør-Norge. Byen ligger langs kystaksen Oslo-Kristiansand og har god forbindelse via Lågendalen til indre Buskerud og vestfoldTelemark, og videre til Vestlandet. Byens beliggenhet ved kysten gir et godt utgangspunkt for skipstrafikk både i Jylland og til andre havner i Nordsjøen m.v. Larvik er en av de viktigste innfallsporter til Norge fra Europa, og har sådan betydning utover kommunens og fylkets grenser. Larvik er også en meget stor hytte- og campingkommune, og for weekend-, ferie- og fergereiser har byen hele Øst-Norge som oppland.

Larvik befinner seg i utkanten av Vestfold, og på grensen mot Grenlandsregionen. Med den sterke utbyggingen av kommunikasjonene, særlig jernbanen, som vil komme i de nærmeste årene, kan Larvik etterhvert bli et midtpunkt i en byregion som strekker seg fra Tønsberg til Skien. Den sterkt reduserte reisetiden mellom byene vil i stor grad gjøre hele regionen til ett bolig- og arbeidsmarked. Larvik’s plass på kartet kan bli endret fra ‘utkant’ til ‘midt i smørøye’. Larvik har allerede blitt utpekt av Vestfold fylke som sentralhavn for del av Østlandet.

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved