Farriskilden

Farris fabrikker er den eneste som i dag produserer mineral-vannet Farris. De geologiske forutsetningene ble lagt allerede for 10 000 år siden, under istiden. Når det regner over farrisfabrikkenBøkeskogen, blir vannet filtrert og opptar mineraler og sporstoffer mens det ledes i underjordiske kanaler til Kong Haakons Kilde og Kong Olavs Kilde. Denne prosessen tar ca. 15-20 år. Når vannet så kommer ut av kilden inneholder kilde-vannet svovel som så fjernes ved hjelp av aktivt kullfilter. Dette er det eneste kunstige, i tillegg til tilsetning av kullsyre og smak, som skjer med det opprinnelige kildevannet. I dag tappes mineralvannet Farris fra Kong Olavs Kilde, ettersom denne har størst kapasitet.

Farris er i dag en del av Rignes Pripps, som igjen er eid av det store, norske industrikonsernet Orkla.

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved