Category: Michael Treschow

Michael Treschow (1814-1901)

Michael Treschow, jernverkseieren, var en av de mest betydeligste skikkelser i 1800-tallets norske industrihistorie. Han spilte også en avgjørende rolle for utviklingen i Larviksdistriktet. Michael Treschow var født i København 2. august 1814 som sønn av daværende høyesterettsadvokat Willum Friedrich, eller som han senere alltid nyttet navnet, Frederik Wilhelm Treschow. Treschow-slekten kan vi følge tilbake […]

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved