Category: Hospitalet

Hospitalet

Hospitalet, eller “Laurvigs Hospital” som det orginalt het, er en av byens monumentale bygninger fra grevetiden. Hospitalet ligger like øst for Larvik kirke på Tollerodden, og er en fredet, hvitkalket murbygning fra midten av 1700-tallet. Den har et uminskjennelig preg av gammel dansk bygningskunst, og består i alt av tre fløyer hvorav midtfløyen vender ut […]

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved