Category: Geografi

Geografi

Larvik utgjør et knutepunkt for flere viktige trafikklinjer i Sør-Norge. Byen ligger langs kystaksen Oslo-Kristiansand og har god forbindelse via Lågendalen til indre Buskerud og Telemark, og videre til Vestlandet. Byens beliggenhet ved kysten gir et godt utgangspunkt for skipstrafikk både i Jylland og til andre havner i Nordsjøen m.v. Larvik er en av de […]

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved