Category: Edle Hartmann

Edle Hartmann (1862-1946)

Edle Hartmann var en av landets første kvinnelige journalister, og hun skrev ofte under pseudonymer som Mystifax, Femme masquee, Madam Max, Fru Karljohansen og Sfinx. Hun ville mystifisere sine lesere, og stilen og innholdet i hennes artikler og fortellinger var ofte av en slik art at mange i datidens samfunn ville ha funnet det noe […]

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved