Category: Byens historie

Byens historie

Det har alltid gått viktige ferdselsårer gjennom Larviks-området. Allerede i oldtiden var Raet, som løper sørvest – nordøst gjennom kommunen, en flittig brukt veilinje. Flere hulveier fra oldtiden er bevart ved Bommestad og i Bøkeskogen, og her finnes også Vestfolds største gravfelt fra den yngre jernalder. I området rundt Larvik er det i det hele […]

Copyright © Larviksguiden 2014.All rights reserved